Tijdschrift Milieu van VVM: ‘Markt bodemenergie meer en meer volwassen’

Bodemenergie moet over 5 jaar in 16% van de Nederlandse duurzame energiebehoefte voorzien. Een flinke uitdaging, maar haalbaar. De markt voor bodemenergie raakt namelijk meer en meer volwassen. Dat blijkt uit een speciale bodemenergie-special van Tijdschrift Milieu van VVM.Die is gemaakt in opdracht van SIKB, Bodemenergie.NL en RWS Bodem+. 

De special brengt de mogelijkheden in beeld om optimaal gebruik te maken van bodemenergie. Ook de belemmeringen krijgen aandacht. Er zijn artikelen, interviews en columns over onder meer de verschillende vormen van bodemenergie en technische innovaties. En daarnaast ook over geografische (on)mogelijkheden, stimuleringsprocessen, kwaliteitsborging en lessen uit de praktijk.

Bodemenergie: 25% van warmte- en koelvraag
Dankzij de brede insteek heeft de nieuwe editie van Tijdschrift Milieu meerwaarde voor iedereen die met de ontwikkeling van duurzame energie te maken heeft. Bodemenergie kan voorzien in maar liefst 25% van de warmte- en koelvraag van woningen en gebouwen. In tegenstelling tot zon en wind kan dat zonder noemenswaardige omgevingshinder en een te verwaarlozen ruimtebeslag.

Optimaal presterende WKO-systemen
In deze uitgave van Tijdschrift Milieu staat ook een interview met Dick Westgeest, onze voorzitter. De ambitie van het Rijk is om bodemenergie in 2023 een bijdrage van 16 PJ te laten leveren aan de duurzame energiehouding. Om dat te halen, legt Westgeest in het Tijdschrift Milieu van VVM uit, moeten WKO-systemen optimaal presteren. En laat het nu precies de missie van Gebruikersplatform Bodemenergie zijn om WKO-eigenaren daarbij te helpen.

Kijk voor meer informatie over deze bodemenergiespecial van Tijdschrift Milieu van VVM op https://www.vvm.info/nu-in-tijdschrift-milieu.