Uitgebreid verslag ‘Op weg naar huis bijeenkomst’ KWR, 31-10-18

Meer dan 30 bezoekers kwamen op 31 oktober naar een themabijeenkomst over bodemenergiesystemen met hoge temperaturen bij wateronderzoeksinstituut KWR. Centraal stond de vraag of wko-systemen met een hoge temperatuur (30-60 graden C) voor een versnelling van de energietransitie kunnen zorgen.

Enkele specialisten vertelden ook hoe KWR zijn moderne gebouw met veel glas met een bodemenergiesysteem goed kan koelen en verwarmen. Remco Bijma van DWA zoomde vooral in op de ontwerpaspecten die maatgevend waren voor het ontwerp van de wko-installatie. Interessant aan dit gebouw is dat er altijd koelvraag is, en zelfs bij hogere buitentemperaturen, verwarming. Dit heeft allemaal te maken met de specifieke eisen en werkzaamheden in de laboratoria van KWR.

Beheer door Hydreco
Willem Timmers van Hydreco gaf vervolgens een toelichting op het beheer van de bodemenergie-installatie bij KWR. Een belangrijk leerpunt is dat je minimaal 2 á 3 jaar moet rekenen om de installatie goed in te regelen. Ook vindt Willem Timmers dat je de garantie- periode goed moet benutten.

Warmteopslag bij hoge(re) temperaturen
Niels Hartog van KWR behandelde in zijn presentatie het onderzoek naar warmteopslag bij hoge(re) temperaturen. Daarbij gaf hij ook een reactie op de vraag of deze ontwikkeling een versneller kan zijn voor de energietransitie.

Wilt u lezen wat de sprekers nog meer vertelden, bijvoorbeeld wat Niels Hartog vertelde over wko bij hoge temperaturen? Lees dan een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst bij KWR.

De handouts van deze bijeenkomst zijn via deze link beschikbaar als pdf voor leden van het platform.