Uitgebreid verslag Op weg naar huis Bijeenkomst Rabobank, 5-6-18

Voor de allereerste ‘Op weg naar huis bijeenkomst’ was het Gebruikersplatform Bodemenergie op 5 juni te gast bij Rabobank Nederland. Een gebouw met een mooie voorbeeldfunctie, want het benut bodemenergie en het heeft een Energielabel A. In het verslag ‘Op weg naar huis bijeenkomst’ Rabobank leest u wat de 4 sprekers deelden qua kennis en ervaring. 

De eerste presentatie van Jos Waagmeester van IF Technology was er direct een die buiten de gebaande paden ging. Hij stelde onder meer dat er bij wko-systemen veel sprake is van overdimensionering. Ook meent hij dat er vaak nog te weinig kennis en aandacht is, als het gaat om wko-systemen. Waagmeester droeg heldere oplossingen aan voor hoe het beheer van wko-systemen volgens hem beter kan. Het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst gaat dieper in op zijn ideeën en oplossingen.

Utrecht richting klimaatneutraal
Heidi Neomagus van de gemeente Utrecht vertelde de zaal, vol eindgebruikers, exploitanten van wko-systemen en geïnteresseerden in bodemenergie, over de visie van Utrecht als het gaat om bodemenergie. Ook zij stelde dat er veel wordt overgedimensioneerd, wat zonde is omdat het de inzet voor andere wko-systemen beperkt. In het verslag van de bijeenkomst staan de plannen van Utrecht voor verduurzaming uitgebreider omschreven.

Verschil tussen praktijk en theorie
Wally van Mierlo van Valstar Simonis Adviseurs legde uit hoe het bodemenergiesysteem van de Rabobank-torens in 2005 is ontworpen. Het bedrijf bepaalde ook het te verwachten wko-vermogen voor de hele Rabo Campus. Ondanks de secure berekeningen, bleek ook in dit geval de praktijk anders te zijn dan de theorie. Zo was onder meer de interne belasting van het gebouw anders. Grondige monitoring van de werking van het wko-systeem en de gebouwinstallaties was noodzakelijk. Zo konden de betrokken partijen ontdekken wat er gaande was én het oplossen.

Zelf sturen een must
Fred Ekhart, gebouwbeheerder van de Rabobank, gaf in de afsluitende presentatie uitleg over de keuze van de Rabobank voor bodemenergie. Hij ging ook in op de vraag hoe je een wko-systeem onder controle houdt en beheert. ‘Actief sturen is een must’, zij hij, ‘je loopt allerlei risico’s als je niet zelf aan het stuur zit.’

Lees in het uitgebreide verslag van de bijeenkomst meer over deze presentaties.