Unica en UvA genieten van 25 jaar zorgeloze zekerheid

Op het Sciencepark van de Universiteit van Amsterdam in Amsterdam-Oost werken dagelijks honderden studenten en wetenschappelijk medewerkers in gebouwen met een gezond en aangenaam binnenklimaat. De daarvoor benodigde energie wordt op een zo duurzaam mogelijke manier opgewekt. Klimaatinstallaties met WKO met een goed prestatiecontract spelen hierin een hoofdrol. Daarvoor zorgt de energiecentrale die Unica Ecopower beheert en exploiteert. Unica sloot er een gezond prestatiecontract voor af met de technisch dienstverlener.

De gebouwen op het Sciencepark krijgen hun warmte en koude vanuit één collectieve energiecentrale. Daarin staan 3 warmtepompen met een opwekvermogen van 5 MW, 2 gasketels voor piekvermogen van 3 MW en nog 2 grote cv-ketels voor nood met een vermogen van 4 MW. Daarnaast is er een aggregaat die bij stroomuitval de elektriciteitsvoorziening van de centrale waarborgt. Naast de warmtepompen, de cv-ketels en het aggregaat bevat de energiecentrale ook een koelmachine voor back-up en een droge koeler om bronnen – zodra dat nodig is – op te waarderen. Daarnaast zijn er 2 doubletten, waarmee de centrale over 2 warme en 2 koude bronnen beschikt.

Besparing van 60%
De SPF van de centrale ligt al jaren op een factor 4. Dat betekent dat voor elke hoeveelheid primaire energie die Unica erin stopt, 4 eenheden duurzame energie worden geleverd. Die SPF verwacht Unica vanaf dit jaar verder te verhogen, omdat het bedrijf ook de kassen op het Sciencepark van duurzame warmte uit de warmtepomp gaat voorzien, en niet meer met de cv-ketel. ‘De verwachting is dat we daarmee, voor wat betreft de kasverwarming, 60% op fossiele energie besparen,’ zegt Klaasjan van der Maas, exploitatiemanager bij Unica Ecopower.

Contractafspraken
De UvA en Unica hebben een goed contract afgesloten, wat de samenwerking optimaliseert. Om de centrale rendabel te kunnen draaien, moet Unica garanties hebben voor wat betreft de retourtemperaturen. Daarom is in het contract afgesproken dat Unica de UvA ten allen tijde warmte van 50° en koude van 10° levert en dat de UvA ervoor zorgt dat de temperaturen die retour komen niet hoger zijn dan 30° (warmte) en niet lager dan 18° (koude).

Lees meer over dit WKO-systeem, onder andere ook de leerpunten uit dit project, in de uitgebreide projectbeschrijving Deze pagina is alleen voor leden beschikbaar.
Klik hier om te registreren