Vernieuwde WKO-tool nog gebruiksvriendelijker

Deze week is de vernieuwde WKO-tool live gegaan. Met de live gang is ook de naam gewijzigd, want de tool heet voortaan WKO-bodemenergietool. De website blijft hetzelfde: https://wkotool.nl/. Inmiddels zijn er al meer dan 24.000 bodemlussen ingevoerd in de tool. Hoe verder de gebruiker inzoomt op een kaart van Nederland, hoe meer locaties van bodemlussen te zien zijn.

De WKO-bodemenergietool is een website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt beheerd en ontwikkeld door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De tool geeft weer of een locatie te gebruiken is voor open- of gesloten bodemenergiesysteem (verticale systemen). Met die uitkomst kunnen geïnteresseerden in bodemenergie een aanvullend haalbaarheidsonderzoek doen.

Particulieren

De tool heeft belangrijke nieuwe functionaliteiten gekregen. Nieuw is bijvoorbeeld de informatie voor een particulier met een bestaande woning die wil kijken of een bodemgekoppelde warmtepomp voor hem een optie is. Deze stap wordt pas zichtbaar als eerst onderzoek is gedaan of er geboord mag worden.

Actueel

Ook zal de data van boringen in de tool vanaf nu weer iedere dag geactualiseerd worden.

De komende tijd werkt RVO verder aan de datakwaliteit zodat de antwoorden of boren wel of niet is toegestaan eenduidiger worden. Hiervoor werkt RVO intensief samen met de provincies. De Rijksdienst wil deze data voor 1 juli geheel correct online hebben staan.

Om de nieuwe site te bereiken moet u mogelijk eerst de cookies in uw browser van de wkotool.nl wissen.