Waternet wil warmtenetten voeden met energie uit oppervlaktewater

In 2040 moet Amsterdam aardgasvrij zijn. Dat betekent dat er een enorme opgave ligt bij het verduurzamen van de energievoorziening in de stad. Waternet wil daarin een rol vervullen en hoopt dat de gemeente en het waterschap haar daar ook de mogelijkheden voor geeft. Want de technische mogelijkheden voor winning van energie uit oppervlaktewater, afvalwater, en drinkwater zijn groot. Bij Waternet jeuken de handen om die potentie te gaan benutten.

In een interview met Ben de Ru, programmamanager Energietransitie en Stefan Mol, onderzoeker Duurzame Energie bij Waternet komen heel duidelijk hun ‘drive’ en deskundigheid naar voren. Sinds anderhalf jaar heeft Waternet een apart programma-organisatie opgezet die het onderwerp energiewinning via aquathermie structureel de aandacht geeft die het verdient. Met name voor de stad Amsterdam liggen de kansrijke projecten bij wijze van spreken voor het oprapen.

Lage temperatuur warmtenetten
Uiteindelijk wil de gemeente 230 tot 240 duizend woningen op zogeheten lage temperatuur warmtenetten aansluiten. En juist oppervlaktewater vormt de ideale energiebron om een dergelijk warmtenet te voeden. Uit onderzoek blijkt ook dat de potentie van oppervlaktewater voldoende is om 50% van Amsterdam van warmte en 100% van koude te voorzien. Het is dus van het grootste belang dat Waternet zo snel als mogelijk een strategie ontwikkelt waarmee ze concrete projecten op een slimme, doordachte wijze kan uitrollen.

Lees in het uitgebreide interview met Ben de Ru en Stefan Mol wat de plannen zijn, en hoe belangrijk de ontwikkeling van WKO-systemen is om aquathermie een volwaardige plek in de duurzame energievoorziening van de stad te geven.