Waterwet en MER

 

De omvang van het open energieopslagsysteem bepaalt of een melding, registratie of vergunning in het kader van de Waterwet nodig is. Als een vergunning moet worden aangevraagd is bijna altijd leges verschuldigd. Bij grote energieopslagsystemen kan ook een Milieu Effect Rapportage (MER) noodzakelijk zijn.

Effecten op omgeving

De Waterwet reguleert de verdeling van grondwater voor een optimaal gebruik door de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen: de drinkwatervoorziening, land- en tuinbouw, industrie en energieopslag. De wet weegt de noodzaak om te onttrekken af tegen de optredende effecten op de omgeving. Het gaat om een zogenaamde raamwet, die hoofdpunten en handvatten geeft voor uitwerking in provinciale regelingen of via een Algemene Maatregel van Bestuur. De Waterwet is voornamelijk gericht op de waterkwantiteit en niet op waterkwaliteit. Alleen als er ook wordt geïnfiltreerd is de waterkwaliteit van belang.