Webinar ‘Aquathermie en bodemenergie – een sterke combinatie in de warmtetransitie van Amsterdam’

Op donderdag 8 oktober organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie samen met Waternet en de gemeente Amsterdam een webinar over ‘Aquathermie en bodemenergie – een sterke combinatie in de warmtetransitie van Amsterdam’. In het webinar bespreken we de mogelijkheden van deze combinatie. Welke potentie heeft oppervlaktewater en wat kunnen we met de energie uit bijvoorbeeld grachtenwater?

 

Datum: donderdag 8 oktober 2020
Tijdstip: 13.00 – 15.15 uur
Kosten: deelname is gratis, dus meld u nu aan!

Het webinar staat onder leiding van dagvoorzitter Henk van Zoelen voormalig relatiemanager bij Rijkswaterstaat en hoofd van de afdeling Grondwater in de Provincie Noord-Brabant. We starten
met een welkomstwoord door Marieke van Doorninck, wethouder ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid in Amsterdam. Zij licht toe hoe de gemeente de energietransitie oppakt.

Vervolgens zal Ad van Bokhoven, adviseur bij KWA, een presentatie geven over bodemenergie in het algemeen; wat is deze techniek precies en hoe kunnen we haar stimuleren, faciliteren en
reguleren.

Daarna vertelt Gertjan de Joode, kennismanager van WKO-exploitant Eteck, hoe een bodemenergiesysteem kan samenwerken met energie uit oppervlaktewater (aquathermie). Dit
bespreekt hij aan de hand van het project Centrumeiland in Amsterdam. Hij gaat in op de opzet van de installatie, de businesscase en de methodiek, waarbij hij ook een vergelijking maakt met een
alternatief systeem.

De derde en laatste lezing wordt verzorgd door Ben de Ru, werkzaam bij Waternet. Hij geeft een toelichting op de plannen om thermische energie uit grachtenwater te winnen. De potentie van het
benutten van duurzame koude en warmte uit de Amsterdamse grachten, in combinatie met opslag in de bodem, is duidelijk. De vraag is alleen hoe we dit in de praktijk kunnen brengen.

Het volledige programma vindt u hier.

Interactief

Na elke presentatie is er ruime mogelijkheid voor de deelnemers aan het webinar om vragen te stellen via de chatfunctie. De sprekers zullen dan ‘live’ de vragen proberen te beantwoorden.

Aanmelden

Wilt u het webinar bijwonen, meld u dan tijdig aan via het inschrijfformulier. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en link voor deelname toegestuurd.