Webinar informeert over gebruik aquathermie en bodemenergie in Amsterdam

Op donderdag 8 oktober deden circa 115 deelnemers mee aan het webinar dat we in samenwerking met de gemeente Amsterdam organiseerden. Het kennisevent stond in het teken van het benutten van aquathermie en bodemenergie; het is een combinatie die een belangrijke rol speelt in de warmtetransitie van de hoofdstad.

Wybo Jurgens, projectmanager Amsterdam Aardgasvrij, verzorgde het welkomstwoord met een korte samenvatting van de transitievisie van Amsterdam. Vervolgens gaf hij het woord aan dagvoorzitter Henk van Zoelen. Hij informeerde de deelnemers aan het webinar over de sprekers naar wie zij die middag konden gaan luisteren en die de verschillende mogelijkheden van bodemenergiesystemen in combinatie met aquathermie zouden presenteren.

De eerste spreker was Ad van Bokhoven, die de deelnemers kort introduceerde in de wereld van bodemenergie. Na zijn presentatie volgde een korte pauze, waarna kennismanager Gertjan de Joode het woord nam. Hij toonde de deelnemers tijdens zijn presentatie een project waarin de combinatie van bodemenergie en aquathermie in de praktijk is toegepast. Ben de Ru van Waternet gaf vervolgens een toelichting op de plannen om thermische energie te winnen uit grachtenwater.

Om meer over het webinar te weten komen, kunt hier een uitgebreid verslag downloaden:
Verslag webinar 8 oktober 2020
Tijdens het webinar zijn ook veel vragen gesteld. Een groot aantal vragen zijn na afloop beantwoord, en deze antwoorden vindt u hier:
Overzicht van Q&A tijdens webinar 8 oktober

Wilt u de handouts van de getoonde sheets nogmaals bekijken, dan kunt u deze hier downloaden.
Introductie Henk van Zoelen
Presentatie Ad van Bokhoven
Presentatie Gertjan de Joode
Presentatie Ben de Ru

Heeft u het webinar gemist, en wilt u hem alsnog zien, dan kunt u hier het online event in twee delen terugkijken:

DEEL 1

DEEL 2