Webinar informeert over praktijktoepassingen en prestaties van bodemenergie

Op 3 december organiseerden het Gebruikersplatform Bodemenergie en de provincie Noord-Brabant het webinar ‘Toepassingen en prestaties van bodemenergie in de praktijk’. Verschillende sprekers met ervaring met bodemenergiesystemen deelden tijdens dit online kennisevent hun ervaringen uit de praktijk over de inzet en de resultaten van bodemenergiesystemen.

Henk van Zoelen verzorgde de opening van het webinar. De dagvoorzitter informeerde de kijkers over de verschillende cursussen in relatie tot bodemenergie die beschikbaar zijn voor mensen die zich beter willen informeren. Hierna gaf hij het woord aan Eric de Bie, gedeputeerde bij de provincie Noord-Brabant. De Bie deelde zijn visie op de warmtetransitie en verwelkomde de deelnemers aan het webinar.

Praktijkcases bodemenergie
Na het welkomstwoord van De Bie vertelde Van Zoelen de kijkers wat meer over de organisator van het webinar, het Gebruikersplatform Bodemenergie en de kennisevenementen die zij volgend jaar op de agenda heeft staan. Hierna introduceerde hij Bob Bloemers; de eerste spreker van het digitale event. De directeur van Duurzaam Opgewekt behandelde tijdens zijn presentatie een praktijkcase waarbij een bodemenergiesysteem bijdraagt aan een duurzamere warmtevoorziening voor meerdere woningen in de wijk Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch. Na deze presentatie gaf Van Zoelen het woord aan Niek Willemsen van Traais Energie Collectief. Willemsen legde uit hoe inwoners van de Noord-Brabantse gemeente Terheijden actief aan de slag zijn gegaan om hun eigen dorp energieneutraal te maken.

Toepassing aquathermie
Na een korte pauze was het de beurt aan Ronald Roosjen van Deltares. De strategisch adviseur watermanagement ging dieper in op het fenomeen aquathermie en hoe je deze techniek kunt combineren met bodemenergie. Alle sprekers beantwoordden na hun presentaties verschillende vragen van de deelnemers aan het webinar.

Om de belangrijkste informatie van dit webinar na te lezen, kunt u hier het uitgebreide verslag downloaden:
Verslag webinar 3 december 2020

Wilt u de handouts van de getoonde sheets nogmaals bekijken, dan kunt u deze hier downloaden.

Introductie door Henk van Zoelen
Presentatie Eric de Bie
Presentatie door Bob Bloemers
Presentatie door Niek Willemsen
Presentatie door Ronald Roosjen
Presentatie door Henk van Zoelen

Heeft u het webinar gemist en wilt u deze terugkijken? Dat kan! Bekijk de webinar hieronder of op ons YouTube-kanaal.