Webinar over Bodemenergie biedt veel input voor Transitievisie Warmte

Op 9 juni organiseerde het Gebruikersplatform Bodemenergie het eerste webinar in een reeks over de rol van bodemenergie in de verduurzaming van onze energievoorziening. In deze digitale kennissessie draait het om de vraag hoe gemeenten bodemenergie een plek kunnen geven in de Transitievisie Warmte. Nu praktisch elke gemeente met dit vraagstuk worstelt, is het belangrijk om te horen wat de mogelijkheden zijn.

Het Gebruikersplatform Bodemenergie, de belangenorganisatie voor eigenaren en eindgebruikers van een bodemenergiesysteem, organiseerde dit webinar vooral om te informeren en te inspireren. Naast presentaties over de techniek, kwamen er enkele voorbeelden langs van gemeenten die al met het inpassen van bodemenergie bezig zijn. Voor deze eerste editie van het webinar logden circa 130 mensen tegelijk in.

Interactie met de sprekers

De deelnemers kregen onder meer te horen welke (duurzame) bronnen en technieken beschikbaar zijn om een duurzame, toekomstvaste warmtevoorziening te garanderen. Met de kennis die de verschillende sprekers tijdens het webinar voor het voetlicht brachten, kunnen de opstellers van de transitievisie gedegen en afgewogen plannen maken.

Dit webinar werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Katwijk. Deze gemeente heeft vergaande plannen en dient daarmee als een mooi voorbeeld voor andere gemeenten. Alle sprekers tijdens het seminar hadden hun korte maar kernachtige presentatie vooraf opgenomen. Na deze korte videoclips, waarbij de sprekers en hun sheets afwisselend in beeld kwamen, was er gelegenheid om vragen te stellen en op stellingen te reageren. Dit gebeurde ‘live’ tijdens het webinar. De dagvoorzitter zocht daarvoor contact met de spreker en legde hem de stellingen en/of vragen voor, waarop hij of zij dan direct kon reageren.

Volgende webinar op 9 juli

Op 9 juli organiseren we het tweede webinar, in samenwerking met de provincie en de gemeente Utrecht. Wilt u aan dit webinar deelnemen, schrijf u dan in. Hier vindt u meer informatie, het programma en het aanmeldformulier.

Een uitgebreid verslag van het eerste webinar op 9 juni jl. kunt u hier downloaden