Wet Milieubeheer

Open en gesloten energieopslagsystemen zijn niet als zodanig genoemd in het Inrichtingen- en vergunningbesluit (IVB) van de Wet Milieubeheer. Door het aanwezige elektromotorische vermogen van de pompen e.d. vallen deze installaties vaak onder categorie 1 van het IVB. Ze zijn daarom in principe vergunningplichtig. De vraag of het een energieopslaginstallatie voor een woongebouw of een kantoorgebouw betreft, bepaalt allereerst of de vergunningplicht werkelijk speelt. Ten tweede speelt mee of de pompen of installatie inpandig of buiten zijn geplaatst.


Woongebouwen

Voor elektromotoren binnenshuis en woongebouwen geldt een uitzondering voor de vergunningplicht in IVB categorie 1.2 lid b van de Wet milieubeheer. Voor woonblokken met een installatie buiten (in een apart bijgebouw) geldt in principe wel een vergunningplicht. Voor deze situatie biedt het Besluit Voorzieningen en Installaties Milieubeheer een uitzondering op de vergunningplicht (met de AMvB, en in het bijzonder art 2 lid f van de Wm, is de reikwijdte van het oude Besluit Riool- of Poldergemalen Milieubeheer uitgebreid met water voor verwarmingsdoeleinden). In bovengenoemde situatie gelden de voorschriften van deze AMvB. Verder geldt een meldingsplicht voor het oprichten en veranderen van de werking van de inrichting.


Utiliteitsbouw

Voor kantoorgebouwen geldt op basis van IVB-categorie 1 van de Wm in principe een vergunningsplicht. Het Besluit Woon- en Verblijfsgebouwen kan voor veel kantoorgebouwen met inpandig geïnstalleerde pompen en installaties een uitzondering op de vergunningsplicht bieden. Deze uitzondering geldt niet voor kantoorgebouwen met bijvoorbeeld ook een stookinstallatie met een thermisch vermogen per toestel van 2.500 kW of meer, of niet vrijgestelde activiteiten.

Voor pompen en installaties buiten het kantoorgebouw geldt in principe het Besluit Voorzieningen en Installaties Milieubeheer. Aannemend dat voor de andere activiteiten binnen of rond het gebouw geen vergunningsplicht in het kader van de Wet milieubeheer speelt. Een van die voorschriften is de melding aan het bevoegd gezag.