Workshop bij Omgevingsdienst IJmond maakt veel problemen bespreekbaar

Op 30 mei organiseerde Omgevingsdienst IJmond een workshop in hun gebouw, dat zij delen met de gemeente Beverwijk. De aanwezigen hoorden één presentatie over het functioneren van het daar aanwezige wko-systeem, en één over hoe bodemenergie het Energielabel helpt verbeteren. De workshop was een ideale gelegenheid om op een open en constructieve wijze informatie uit te wisselen over bodemenergiesystemen.

Peter Groot, teamleider bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst IJmond, gaf de eerste presentatie. Die had de veelzeggende titel ‘Van idee naar een wko-systeem in (on)balans’. Het pand van de Omgevingsdienst IJmond en de gemeente Beverwijk, dat zij in 2009 betrokken, ligt in een gebied waar veel vastgoedontwikkelingen werd verwacht. Hun wko zou worden aangesloten op een backbone waarop ook andere wko’s zouden aansluiten. Maar de crisis gooide roet en in het eten: tot op heden heeft alleen hun pand nog een wko. Gevolg: toen het wko-systeem werd aangekoppeld, ontstaat er al snel een onbalans. Tot overmaat van ramp ging ook de (voormalige) installateur failliet. Techniplan werd ingeschakeld om als onafhankelijke derde de problemen te onderzoeken. Ook kregen zij de opdracht een plan op te stellen om de onbalans op te heffen, waar er waren geen voorzieningen om onbalans te herstellen. Techniplan kwamen met vier oplossingsscenario’s. In het uitgebreide verslag van deze workshop leest u (als lid van Gebruikerplatform Bodemenergie) welke oplossingen Rik Molenaar van Techniplan noemde, en hoe het systeem weer in balans kwam.

Gebouwen richting Energielabel A
Paul Gerats, adviseur bij Sweegers en De Bruijn, gaf een presentatie over de Energielabels. In 2023 moeten alle gebouwen in Nederland minimaal label C hebben. In 2030 moet dat zelfs label A zijn. Gerats liet zien welke maatregelen er ongeveer nodig zijn om een gebouw uit 1970, een gebouw uit 1990 en een uit 2000 op te waarderen naar een Energielabel C en label A. De presentatie gaf een zeer reëel beeld van de enorme inspanning die daarvoor nodig is. Wie echt op een goede en kosteneffectieve wijze het gebouw naar een Energielabel A wil brengen, kan dat bijna niet zonder een aansluiting op bodemenergie doen.

Informeel ervaringen delen
Na de presentaties gingen alle aanwezigen uiteen in drie groepen die, in twee rondes, met elkaar het gesprek aangingen over een thema. Dat een informeel moment voor discussie zeer welkom was, bleek wel uit de vele gespreksonderwerpen die de bezoekers naar voren brachten. Ze kregen uitgebreid de kans te reageren op de presentaties, ervaringen uit te wisselen, en natuurlijk hun eigen verhaal kwijt konden.

Lees de oplossingen die Techniplan bood om de onbalans op te heffen, en meer detail over Paul Gerats’ presentatie over de Energielabels in het uitgebreide verslag van de workshop.